Stowarzyszenie Synergia

Dodano: 14 lat 10 miesięcy temu
Celami działalności stowarzyszenia są :
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin ( w tym osób niepełnosprawnych),
* opieka i pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym, zniedołężniałym,
ochrona i promocja zdrowia,
przeciwdziałanie patologiom społecznym,
opieka nad dziećmi,
wspieranie aktywizacji zawodowej w szczególności osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy,
promocja zatrudnienia,

Podobne wpisy

Komentarze