Rejestr Audytorów Energetycznych

Dodano: 5 miesięcy 3 dni temu
Rejestr Audytorów Energetycznych to publiczny wykaz osób, które posiadają uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Rejestr jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Kto może zostać audytorem energetycznym?
Audytorem energetycznym może zostać osoba, która:
- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku architektura, budownictwo, inżynieria środowiska lub inny kierunek techniczny,
- ukończyła kurs audytora energetycznego,
- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy.

Jak sprawdzić audytora energetycznego?
Aby sprawdzić, czy audytor energetyczny posiada uprawnienia, należy sprawdzić jego wpis w Rejestrze Audytorów Energetycznych. Wpis zawiera następujące informacje:
- imię i nazwisko,
- numer uprawnienia,
- datę wydania uprawnienia,
- kategorię uprawnienia.

Rejestr Audytorów Energetycznych jest niezbędnym narzędziem dla osób, które chcą skorzystać z usług audytora energetycznego.

Podobne wpisy

Komentarze