Pozew Obligacje GetBack S.A.

Dodano: 2 lata 7 miesięcy temu
Kancelaria Themi prowadzi procesy o odszkodowanie od Idea Bank, Getin Bank, Polski Dom Maklerski i inne podmioty oferujące obligacje GetBack S.A. Wobec niewypłacalności GetBack S.A. jedyną szansą na odzyskanie środków zainwestowanych w obligacje GetBack, jest dochodzenie roszczeń od bankowych pośredników (Idea Bank, Getin Bank) o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone stosowaniem przez te podmioty nieuczciwych praktyk rynkowych, oraz uchybieniami przepisom dotyczącym missellingu, ochrony konkurencji konsumenta, obrotu papierami wartościowymi, działalności maklerskiej, prawa bankowego i innych.

Podobne wpisy

Komentarze