Ośrodek Radzionków

Dodano: 13 lat 4 miesiące temu
Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitcyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie to niepubliczna placówka oświatowa o uprawnieniach publicznych, umożliwiająca dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) realizację obowiązku szkolnego w trybie szkoły podstawowej i gimnazjum

Podobne wpisy

Komentarze