Odszkodowania katowice

Dodano: 5 lat 2 miesiące temu
Kancelaria adwokacka adwokata Marty Krajewskiej obsługuje klientów indywidualnych oraz biznesowych, oferuje także obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną, między innymi w zakresie udzie¬la¬nia po¬rad praw¬nych, spo-rzą¬dza¬nia opi¬nii, umów i pism pro¬ce¬so¬wych oraz re¬pre¬zen¬ta¬cji swo¬ich Klien¬tów przed sądami, urzędami, organami państwowymi i innymi podmiotami.
Kategorie: Prawo

Podobne wpisy

Komentarze