Notariusz Olkusz Agnieszka Adamczyk

Dodano: 4 lata 2 tygodnie temu
Notariusz Agnieszka Adamczyk realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych,tj.:
sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku, umowy zniesienia współwłasności, pełnomocnictwa itp.),sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,
sporządza poświadczenia:
własnoręczności podpisu,
zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
daty okazania dokumentu,
pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
doręcza oświadczenia, spisuje protokoły (np. zgromadzenia spółek, spółdzielni itp.),sporządza protesty weksli i czeków,
przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
Kategorie: Notariusze

Podobne wpisy

Komentarze