Kredyt we frankach pozew przeciw bankom - unieważnienie umowy kredytu

Dodano: 6 lat 2 miesiące temu
Strona informacyjna kancelarii prowadzącej spory z bankami powstałe na gruncie wykładni umów kredytu we frankach szwajcarskich, w szczególności udzielonych we frankach kredytów hipotecznych. Reprezentujemy Mocodawców w postępowaniach o: uznanie abuzywnego charakteru klauzul indeksacyjnych, ustalenie treści umowy kredytu we frankach, uznanie niedozwolonego charakteru klauzul denominacyjnych, zapłatę z bezpodstawnego wzbogacenia przeciwko bankom, unieważnienia umowy kredytowej we frankach szwajcarskich, oraz z powództwa przeciwegzekucyjnego w sprawach w których toczy się egzekucja na podstawie BTE o pozbawienie tego tytułu wykonalności. Nasza kancelaria jest pionierem postępowań opartych na niedozwolonym charakterze klauzul indeksacyjnych w umowach o kredyt we franku.
Kategorie: Kredyty

Podobne wpisy

Komentarze