Komornik Łódź-Widzew B. Górczyński Kancelaria komornicza

Dodano: 6 lat 1 miesiąc temu
Komornik sądowy Bartłomiej Górczyński przy Sądzie rejonowym Łódź Widzew. Kancelaria zajmuje się egzekucjami komorniczymi wynikającymi z orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne. Skuteczna egzekucja komornicza z majątku dłużnika. Poszukiwanie majątku dłużnika, nieruchomości, pojazdów, rachunków bankowych, miejsca zatrudnienia. Egzekucja należności alimentacyjnych. Licytacje komornicze zajętego majątku i aukcje powierzonych przedmiotów.
Wykonywanie tytułów wykonawczych sądów, doręczanie protokołów ze stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego i przed wydaniem orzeczenia. Zabezpieczenie spadku i sporządzanie spisu inwentarza.
Kategorie: Prawo

Podobne wpisy

Komentarze