https://spolkicywilne.pl/

Dodano: 3 lata 4 miesiące temu
Opisywane tutaj spółki cywilne są spółką składającą się z co najmniej dwóch osób która podlega przepisom polskiego prawa. Są one wpisane do największego rejestru spółek cywilnych. Utworzenie spółki cywilnej następuje według ustalonych przepisów prawa cywilnego na podstawie pisemnej umowy, w celu łatwiejszego wyjaśnienia ewentualnych sporów między poszczególnymi wspólnikami w odniesieniu do dokładnych szczegółów umowy. Spółka cywilna musi składać się z co najmniej dwóch osób, które mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi. Utworzenie następuje również w drodze statutu. Dodatkowo wymagany jest wpis do Rejestru Polskich Spółek Cywilnych.

Podobne wpisy

Komentarze