Halley - rezerwy na świadczenia pracownicze

Dodano: 9 lat 3 miesiące temu
Aktuarialny kalkulator rezerw „Aktuariusz” na świadczenia pracownicze dokonuje wyceny zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 (w skrócie MSR 19) i Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 (w skrócie KSR 6). Raport aktuarialny zawiera wszystkie ujawnienia i jest podpisany przez licencjonowanego aktuariusza. Usługi aktuarialne oraz wycena opcji i programów motywacyjnych wg najwyższych standardów! Audyty aktuarialne, zdobywanie licencji ubezpieczeniowej, wyceny kontraktów, swapów, doradztwo aktuarialne, projektowanie i wycena programów menadżerskich!

Podobne wpisy

Komentarze