Dźwięki ciszy

Dodano: 8 lat 3 miesiące temu
Fundacja prowadzi wszechstronną działalność w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób z uszkodzonym słuchem, niweluje bariery komunikacyjne ograniczające udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym oraz integruje osoby z wadą słuchu ze środowiskiem osób słyszących.

Podobne wpisy

Komentarze