ANTKOWIAK IRENA dziedziczenie poznań

Dodano: 6 lat 1 tydzień temu
Przedstawiamy Państwu Kancelarię Notarialną Irena Antkowiak z siedzibą w Poznaniu. Notariusz jako osoba zaufania publicznego dopełnia czynności, jakim strony mają obowiązek albo pragną nadać formę aktu notarialnego, jaki ma charakter dokumentu urzędowego. Przy realizowaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może wywoływać skutki prawne i udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
Kategorie: Producent

Podobne wpisy

Komentarze