Pomiary i badania ornitologiczne, monitoring ptaków

Dodano: 12 lat 10 miesięcy temu
Inwentaryzacje oraz monitoringi ornitologiczne. Monitoring ptaków na terenach farm wiatrowych. Ocena wpływu elektrowni wiatrowych na ptaki. Inwentaryzacje przyrodnicze na terenach inwestycji oddziaływujących na środowisko: linie kolejowe, linie energetyczne, drogi. Sporządzanie raportów, ekspertyz przyrodniczych.

Komentarze