poir.opi.org.pl

Dodano: 2 lata 10 miesięcy temu
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy na co dzień pełni rolę jednej z instytucji wdrażających IV oś priorytetową „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”. Jego celem jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Podobne wpisy

Komentarze