Konstytucja Polski

Dodano: 3 lata 11 miesięcy temu
Pełna treść najważniejszego aktu prawnego, ustawy zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Konstytucji Polski. Konstytucja Polski została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe (sejm i senat), zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszona w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej weszła w życie 17 października 1997. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 artykuły. 17 października 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia (art. 243 nowej konstytucji).
Kategorie: Prawo

Podobne wpisy

Komentarze