Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Plany ewakuacyjne

Dodano: 8 lat 9 miesięcy temu
Proponujemy kompleksowe usługi z zakresu
ochrony przeciwpożarowej:

- opracowania lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- wykonanie planów obiektu zgodnie z przepisami,
- szkolenie pracowników (teoretycznie i praktycznie),
- organizację kursów "Zwalczanie pożarów i ewakuacja",
- organizację i prowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych,
- stały nadzór nad Państwa obiektami i terenami,
- przegląd, konserwację i legalizację gaśnic,
- próby wydajności i ciśnienia hydrantów,
- doradztwa i opiniowania przez specjalistów i inspektorów.

Podobne wpisy

Komentarze