Administracja nieruchomościi w Warszawie

Dodano: 8 lat 10 miesięcy temu
Przedsiębiorstwo Apart – Zarządzanie Nieruchomościami istniej na rynku nie­ru­cho­mo­ści od 2005 roku. W ramach naszej dzia­łal­no­ści wykonujemy nowo­cze­sne i efek­tywne zarzą­dza­nie i administrację budynkami mające na celu zapew­nie­nie spraw­nego ich funk­cjo­no­wa­nia i zapewnienie bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców przy odpowiednim lewelu kosztów
Kategorie: Nieruchomości

Podobne wpisy

Komentarze