Skocz do:

Katalog Stron

Katalog Stron Dziennika Internautów » Szczegóły
Zaloguj | Rejestracja

Uchman i Partnerzy Outsourcing księgowy, Nadzór, Controlling


Strona: http://www.uchman.com.pl
Jeste­śmy pod­mio­tem upraw­nio­nym do usłu­go­wego pro­wa­dze­nia ksiąg rachun­ko­wych zgod­nie z ustawą o doradz­twie podatkowym; Naszym klien­tom gwa­ran­tu­jemy naj­wyż­szą jakość, odpo­wie­dzial­ność za wyko­nane usługi oraz tajem­nicę zawodową; Posia­damy wyso­kie ubez­pie­cze­nie OC, które może zostać jesz­cze zwięk­szone w związku z pod­ję­ciem z nami współ­pracy lub na życze­nie klienta;
Regulamin serwisu - Linki, buttony Katalogu na Twoją stronę - Kontakt - Reklama

Check PageRank

Copyright © 1998-2018 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Silnik katalogu: PHP Link Directory.
Powered by  
ATMAN EcoSerwer